Langdurige, intensieve behandeling

Dit betreft een, eventueel langdurige, psychotherapievorn. Na een uitgebreidere, diagnostische fase waarbij persoonlijkheidskenmerken en probleemsamenhang grondig worden geanalyseerd vindt er een systematische, stapsgewijze behandeling plaats leidend tot verandering van klachten/gedrag in een door de cliënt en de therapeutde nagestreefde richting. De behandelingen vinden plaats op basis van een mix uit verschillende therapierichtingen.


 

U bevindt zich hier: Home » Behandelopties » Langdurige psychotherapie