Vergoedingsmogelijkheden

Volledige vergoeding

Net als medisch specialistische behandelingen worden GGZ behandelingen uitgevoerd door gecontracteerde behandelaars volledig vergoed vanuit de basisverzekering. In onze praktijk geldt dit voor zowel de generalistische basis ggz behandeling, als specialistische ggz behandeling .

In 2022 zijn er weer met alle verzekeraars contracten afgesloten.

De declaratie vonden altijd plaats aan het eind van de behandeling of na afloop van een behandelperiode van 1 jaar, rechtstreeks van de praktijk naar de verzekeraar.

Zorg Prestatie Model (ZPM) per 01-01-2022.

In 2022 is een nieuw ververgoedingssyteem van kracht geworden, waarbij er per maad wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Verwijzing van de huisarts

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing vereist. De huisarts of medisch specialist moet aangeven of het een basis GGZ behandeling moet worden of een Specialistische en daarbij vermelden welke diagnose hij het meest waarschijnlijk vindt.
Als een cliënt al gesprekken gevoerd heeft met de huisarts of diens praktijkondersteuner, zal vaak het volgende behandelniveau voor gesteld worden.

Zelf betalen indien gewenst

Soms wil een cliënt liever alles zelf betalen en wil hij "anoniem" blijven, in dat geval is het ook mogelijk zelf de behandeling te voldoen. Hiervoor geldt een tarief van € 110,00 per 60 minuten (jan.2020)

U bevindt zich hier: Home » Kosten en Vergoedingen