Behandelopties en diensten

Therapiesetting

Een behandeling kan individueel of in een systemische setting plaats vinden (met partner of andere gezinsleden erbij). Op basis van één of meerdere intakegesprekken wordt in overleg met de cliënt(e) besloten wat naar verwachting het beste zal werken. Ook het feit wat al dan niet vergoed wordt, kan bij deze afweging een rol spelen. In de meeste gevallen vinden er individuele sessies plaats, waarbij meestal één of twee keer ook de partner wordt uitgenodigd.

Kortdurige, klachtgerichte behandeling of langdurige procesgerichte behandeling.

Gerard van Poppel werkt op 2 specialistische niveaus:

  1. Kortdurige kalchtgerichte behandeling (voorheen Generalistische basis ggz behandeling)
    Dit betreft kortdurende, vaak direct klachtgerichte behandelingen (angst en depressie bv). Hierbij kan volgens een standaardprotocol worden gewerkt, maar ook meer op maat gesneden steunende of diagnostische sessies kunnen er onderdeel van zijn.
  2. Langdurige procesgerichte behandeling (voorheen Specialistische ggz behandeling).
    Deze behandelingen zijn geïndiceerd als de problemen structureler zijn: b.v meer voortkomen uit problematische persoonlijkheidstrekken, sterk trauma-gerelateerd zijn, voortkomen uit vroege hechtingsproblemen, samenhangen met een in aanleg zwak inlevingsvermogen of het gevolg zijn van zwart-wit denkschema’s etc.

    Een behandeling vindt plaats op basis van een indicatiestelling: Aan de hand van gespreksdiagnostiek en vragenlijsten wordt een logische samenhang tussen aanleg, opvoeding en life-events geschetst, zodat begrijpelijk wordt waarom de door de client vermelde klachten optreden en wat de onderliggende oorzaken zijn.
    Hiermee wordt richting gegeven aan de te starten therapie: moet deze b.v. primair gericht zijn op het verwerken van trauma’s, het versterken van iemands identiteit, het doorbreken van iemands passiviteit of het vergroten van “ziekte-inzicht” middels psycho-educatie etc. etc... 

Behandeling bij psychotrauma.

Als blijkt dat trauma's uit het verleden een rol spelen bij de huidige problemen wordt in onze praktijk gewerkt met “Exposure" technieken. Ook is verwijzing naar specialistische traumaklinieken een optie. Een ander bekende therapeutische techniek bij psychotrauma is EMDR, als deze de voorkeur verdient verwijzen we naar een gepecialiseerde collega door.

U bevindt zich hier: Home » Behandelopties