Behandelopties en diensten

Therapiesetting

Een behandeling kan individueel of in een systemische setting plaats vinden (met partner of andere gezinsleden erbij). Op basis van één of meerdere intakegesprekken wordt in overleg met de cliënt(e) besloten wat naar verwachting het beste zal werken. Ook het feit wat al dan niet vergoed wordt, kan bij deze afweging een rol spelen. In de meeste gevallen vinden er individuele sessies plaats, waarbij meestal één of twee keer ook de partner wordt uitgenodigd.

Kortdurige, klachtgerichte behandeling of langdurige procesgerichte behandeling

Gerard van Poppel werkt op 2 specialistische niveaus:

 1. Kortdurige kalchtgerichte behandeling (voorheen Generalistische basis ggz behandeling)
  Dit betreft kortdurende, vaak direct klachtgerichte behandelingen (angst en depressie bv). Hierbij kan volgens een standaardprotocol worden gewerkt, maar ook meer op maat gesneden steunende of diagnostische sessies kunnen er onderdeel van zijn.
 2. Langdurige procesgerichte behandeling (voorheen Specialistische ggz behandeling).
  Deze behandelingen zijn geïndiceerd als de problemen structureler zijn: b.v meer voortkomen uit problematische persoonlijkheidstrekken, sterk trauma-gerelateerd zijn, voortkomen uit vroege hechtingsproblemen, samenhangen met een in aanleg zwak inlevingsvermogen of het gevolg zijn van zwart-wit denkschema’s etc.

  Een behandeling vindt plaats op basis van een indicatiestelling: Aan de hand van gespreksdiagnostiek en vragenlijsten wordt een logische samenhang tussen aanleg, opvoeding en life-events geschetst, zodat begrijpelijk wordt waarom de door de client vermelde klachten optreden en wat de onderliggende oorzaken zijn.
  Hiermee wordt richting gegeven aan de te starten therapie: moet deze b.v. primair gericht zijn op het verwerken van trauma’s, het versterken van iemands identiteit, het doorbreken van iemands passiviteit of het vergroten van “ziekte-inzicht” middels psycho-educatie etc. etc?

  Als het aannemelijk is dat er sprake is van een psychotrauma of een keten van psychisch beschadigende voorvallen in het verleden, kan o.a. EMDR worden ingezet.

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Met collega Maria Bolscher, GZ psycholoog en EMDR specialist uit Didam, heeft onze praktijk een samenwerkingsafspraak. D.w.z. als onderdeel van een Specialistisch ggz behandeling, wordt er soms een EMDR traject van maximaal 5 sessies ingelast, waarna de gesprekken bij Gerard van Poppel worden hervat.

Maria Bolscher heeft zich helemaal toegelegd op EMDR en praktiseert dit op een heel natuurlijke wijze; omdat de EMDR pas wordt ingezet als dit duidelijk een plaats heeft in het geheel van de behandeling, wordt voorkomen dat het een uit de context gerukte truc of willekeurige try-out wordt.

In plaats van EMDR kan ook gekozen worden voor een meer confronterende maar eveneens zeer effectieve “Exposure" behandeling.

U bevindt zich hier: Home » Behandelopties