Kwaliteitswaarborging

Beroepsopleiding

In de loop der jaren is het vak van psycholoog-psychotherapeut middels postacademisch beroepsopleidingen (BIG registratie) steeds verder geprofessionaliseerd qua therapietechnieken en inzichten, maar ook qua diagnostische nauwkeurigheid.
Praktijkhouder Gerard van Poppel (geboren Breda 1951; doctoraal psychologie (Radboud Universiteit 1980) heeft vanaf een bepaald moment in zijn loopbaan, jaarlijks veel geïnvesteerd in opleiding en bijscholing. In 1995 verwierf hij de kwalificatie psychotherapeut BIG. In 1997 verkreeg hij het, toen recent geïntroduceerde predicaat GZ psycholoog BIG. In 1999 werd hij lid van de specialistische psychotherapievereniging NVRG en was hij officieel systeemtherapeut ; in 2006 breidde hij zijn GZ kwalificatie uit tot Klinisch psycholoog BIG (het specialistisch vervolg op de aantekening GZ psycholoog BIG).
Sindsdien worden zijn BIG registraties per 5 jaar verlengd, als voldaan is aan de eis van voldoende praktijkuren, voldoende collegiale intervisie en het hebben gevolgd van voldoende bijscholing etc.

Werkervaring

De praktijkhouder is een gelouterde behandelaar met 35 jaar praktijkervaring.
- Medio jaren 80: Aanvankelijk docent psychologie en psychiatrie in HBO-onderwijs, later psychologische consulten in diverse huisartsenpraktijken.
-Begin jaren 90: Werkzaam in ambulante ggz als psycholoog-intaker en psychotherapeut i.o. bij diverse regionale instellingen. Klinisch psychologische screeningswerkzaamheden t.b.v. WSW plaatsing.
-V.a. tweede helft jaren 90: zelfstandig psychotherapeut
-V.a eind jaren 90: zelfstandig systeemtherapeut/relatietherapeut/psychotherapeut/kl. psycholoog
-Na 2005: Naast zelfstandige praktijkwerk, coaching van GZ psychologen en psychotherapeuten in opleiding.
-Na 2016: Opnieuw kleinschalige éénmanspraktijk, met secretariële ondersteuning in samenwerking met regionale collega-praktijken.

Samenwerking

Gerard van Poppel werkt samen met de psychotherapiepraktijk van Paul van Dongen in Westervoort en de psychotherapiepraktijk van Frans Joris Esmeijer in Velp/Arnhem. In voorkomende gevallen wordt er over en weer waargenomen en vindt er intervisie plaats….


Verplichte kwaliteits-audits

Vanuit de beroepsgroep is er een 5 jaarlijkse kwaliteit visitatie verplicht gesteld. Hierbij wordt onder meer gekeken naar intake, diagnostiek en behandelprocedures, wijze van verslaglegging, privacy hantering, inrichting van spreekkamer en administratie.


Administratieve ondersteuning

Omdat het huidige beroepsterrein zeer veel administratie vergt, laat praktijkhouder van Poppel zich ondersteunen door een secretarieel medewerker: Tinie van Doorn. Zij is donderdags aanwezig en regelt dan behalve de declaraties voor de verzekering onder meer de vragenlijst toezendingen / ontvangst; daarnaast houdt zij de wachtlijst bij. Zij is dan doorgaans aanwezig van 8.30 tot 16.30 en bereikbaar op telefoonnummer 0316-370633 voor vragen hierover.

U bevindt zich hier: Home