MEDEDELINGEN

Wachtlijst augustus 2021

Vanaf heden is aanmelding weer mogelijk met een wachttijd van ongeveer 2.5 maand. U dient wel te beschikken over een verwijzing van uw huisarts. Lees meer »

´╗┐

Welkom bij van Poppel Psychotherapie

Wie we zijn en wat we doen

Van Poppel psychotherapie is ongeveer dertig jaar actief ; lange tijd in de regio Groesbeek-Nijmegen. Vanaf 2010 is de praktijk beetje bij beetje overgeheveld naar Pannerden-Zevenaar; op dit moment wordt er alleen nog 3 á 4 dagen per week in Pannerden gewerkt , door praktijkhouder Gerard van Poppel.

´╗┐Hoewel er in de praktijk ook generalistische basis behandelingen worden uitgevoerd , ligt het accent op (dieper gaande) specialistische psychotherapie. Er wordt gewerkt vanuit een integratie van diverse therapeutische oriëntaties , waarvan de belangrijkste zijn : cognitieve therapie , psychoanalyse, systeemtherapie, gehechtheidstheorie, schematherapie en EFT.

U kunt zich met elk psychisch probleem in de praktijk aanmelden en omdat er met alle verzekeraars contracten zijn wordt dit in principe ook vergoed.

Op basis van zijn lidmaatschap van de Nederlands vereniging voor relatie- en gezinstherapie heeft praktijkhouder Gerard van Poppel in de loop van de jaren naast individuele behandelingen veel systemische relatietherapie bedreven.

Hij is de laatste jaren de enige regie-behandelaar in de praktijk, maar voor sommige therapeutische sub-trajecten laat hij zich collegiaal ondersteunen (zie “Behandelopties”). Daarnaast wordt hij administratief ondersteund door Tinie van Doorn, die donderdags aanwezig is.

Er wordt samen gewerkt met twee collega-praktijken in de regio: Praktijk van Dongen in Westervoort en Praktijk Esmeier te Arnhem; met hen wordt over en weer waargenomen en vindt er geregeld collegiaal overleg plaats. Maria Bolscher, gz psycholoog in Didam voert in voorkomende gevallen de EMDR behandelingen uit.

Als het om inhoudelijke reden wenselijk is , kan er in overleg met de cliënt worden doorverwezen naar een collega-praktijk.

Aanwezige lidmaatschappen: NVRG, NVP, LVVP, NIP, VKDP, FGZPt

Aanwezige BIG registraties t.n.v. GJM van Poppel
1. GZ psycholoog / Klinisch psycholoog (nr.99044200225)
2. Psychotherapeut (nr. 9044200216)