´╗┐

Welkom bij van Poppel Psychotherapie

Wie we zijn en wat we doen

Van Poppel psychotherapie is ongeveer dertig jaar actief in de regio. Sinds 2017 is de praktijk volledig overgeheveld naar Pannerden-Zevenaar. Praktijkhouder Gerard van Poppel werkt momenteel nog 3 dagdelen per week. Het ligt in de bedoeling om eind 2025 de praktijk te beëindigen.

´╗┐Hoewel er in de praktijk ook kortdurige behandelingen worden uitgevoerd, ligt het accent op (dieper gaande) langdurige psychotherapie. Er wordt gewerkt vanuit een integratie van diverse therapeutische oriëntaties, waarvan de belangrijkste zijn: cognitieve therapie, psychoanalyse, systeemtherapie, gehechtheidstheorie, schematherapie en EFT.

U kunt zich met de meeste psychische problemen in de praktijk aanmelden en omdat er met alle verzekeraars contracten zijn wordt de behandeling voor bijna alle diagnoses vergoed.

Op basis van zijn lidmaatschap van de Nederlands vereniging voor relatie- en gezinstherapie heeft Gerard van Poppel in de loop van de jaren naast individuele behandelingen veel systemische relatietherapie bedreven.

Hij is de laatste jaren de enige regie-behandelaar in de praktijk, maar voor sommige therapeutische sub-trajecten laat hij zich collegiaal ondersteunen (zie “Behandelopties”).

Er wordt samen gewerkt met collega-praktijken in de regio en vindt er geregeld collegiaal overleg plaats. 

Als het om inhoudelijke reden wenselijk is, kan er in overleg met de cliënt worden doorverwezen naar een collega-praktijk.

Aanwezige lidmaatschappen: NVRG, NVP, LVVP, NIP, VKDP, FGZPt

Aanwezige BIG registratie t.n.v. GJM van Poppel:

Klinisch psycholoog (BIG nr. 99044200225)