MEDEDELINGEN

Sluiting vestiging Groesbeek , voortzetting in Pannerden

Van Poppel Psychotherapie, vestiging Groesbeek, heeft per 1 augustus 2017 de deuren gesloten; in Pannerden/Zevenaar, sinds 5 jaar de hoofdvestiging, wordt de praktijk voortgezet. Lees meer »

Behandelopties en diensten

a. Taxatie of adviesgesprek

Elke behandeling begint met een taxatiegesprek, uitmondend in een behandeladvies. Indien gewenst kan het ook blijven bij een één-of twee inschattingsgesprekken, maar meestal vormt dit het begin van een langere serie psychotherapiesessies.

b. Psychologisch persoonlijkheidsonderzoek

Als onderdeel van een langere psychotherapie, maar ook in combinatie met het onder a. genoemde kan er een persoonlijkheidsonderzoek plaatsvinden waarbij één of meerdere (soms zeer uitgebreide) persoonlijkheidsvragenlijsten moeten worden ingevuld, dan wel middels open vragen worden beantwoord. Als het niet de intentie is hier een behandeling op te laten volgen, kan dit worden afgerond met een rapportage en als aparte dienst worden afgenomen.

c. Generalistische Basis GGZ behandeling

Indien inhoudelijk overeenstemmend met een eerstelijnsbehandeling, kan in bepaalde gevallen een kortdurende behandeling ook als eerstelijnsbehandeling worden aangeboden. Gedacht kan daarbij worden aan verzekeringssituaties waarbij een eerstelijnsbehandeling beter vergoed wordt. Onze psychologen zijn, behalve als psychologisch specialist, immers ook gekwalificeerd als eerstelijnsbehandelaar.

d. Specialistische GGZ behandeling

Psychotherapeutische behandeling: De onder a. en b. genoemde onderzoeken in combinatie met een enige “proef-“ sessies leiden tot een definitieve indicatiestelling voor een bepaald type behandeling; meestal is dit een bepaalde soort van psychotherapie. Naadloos hierop aansluitend volgen dan een langere serie gesprekken. Bij individuele behandelingen kan dit tot wel 25 of meer sessies oplopen, bin het geval van relatietherapie blijft het meestal beperkt tot zo’n 10 á 15 sessies. Maar wat therapeut en cliënten hierover overeenkomen is leidend.

Zie voor nadere informatie ook onze praktijkfolder.

 

U bevindt zich hier: Home » Behandelopties