MEDEDELINGEN

Sluiting vestiging Groesbeek , voortzetting in Pannerden

Van Poppel Psychotherapie, vestiging Groesbeek, heeft per 1 augustus 2017 de deuren gesloten; in Pannerden/Zevenaar, sinds 5 jaar de hoofdvestiging, wordt de praktijk voortgezet. Lees meer »

Vergoedingsmogelijkheden en behandelkosten Basis GGZ behandeling

Wat tot voor kort eerstelijns behandeling 
heette, is vanaf 2014 Generalistiche basis GGZ geworden. De huisarts  wordt in 2014 geacht eerst in zijn eigen praktijk te kijken wat hij kan doen met  een psychische probleem. Hij kan zelf enige gesprekken doen of een HBO  praktijkondersteuner die gespecialiseerd is in GGZ problemen hier naar laten kijken. Als dit niet help kan er b.v. worden verwezen naar een vrijgevestigd psycholoog / psychotherapeut.  In het geval de huisarts inschat, dat het geen erg zwaar probleem is zal hij meestal voor een  Basis GGZ behandeling opteren en een psycholoog-psychotherapeut selecteren die een dergelijke behandeling kan uitvoeren en contracten op dit gebeid heeft zodat de kosten door de zorgverzekeraar van de cliënt worden vergoed. Nadat het jaarlijkse medische eigen risico is verbruikt zijn er verder geen kosten meer aan de gesprekken verbonden. een Basis GGZ  behandeling mag maximaal 800 minuten duren.

Onze praktijk heeft in 2014 contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars voor de Generalsitische Basis Verzekering.

Specialistische GGZ behandeling (psychotherapie of klinisch psychologische behandeling)


In het algemeen worden complexere of langere behandelingen op specialistisch (psychotherapie-) niveau uitgevoerd. Voorwaarde is dat een arts u hiervoor heeft verwezen. De vergoeding vindt dan eveneens plaats vanuit de basisverzekering. De verwijzende arts moet wel een (vermoedelijke) DSM diagnose formuleren, welke de psychotherapeut in 1 of enkele sessies bevestigt c.q. corrigeert. Er zijn een toenemend aantal diagnoses die niet meer worden vergoed, in het geval ze de enige aanmeldklacht vormen. Het gaat hier ondermeer om relatieprobelemen, werkgerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen. Een taxatiegesprek kan hier meer duidelijkheid over geven.

Ook voor Specialitische GGZ behandlingen(Psychotherapie en klinisch psychologisch onderzoek) zijn er in onze praktijk contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars.


 

U bevindt zich hier: Home » Vergoedingen